ترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی آوید

تخصص ما ارائه ترجمه دقیق در زمینه های مختلف از جمله بازرگانی، حقوق، فنی مهندسی، پزشکی، مالی و حسابداری، وب سایت ها، برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری، بازارایابی و ترجمه اسناد و مدارک رسمی، ترجمه حضوری و همزمان، ترجمه نوار و فیلم، ترجمه کتاب و فیلم نامه در کمترین زمان و با بیشترین دقت می باشد.

ترجمه رسمی

مدارک صادره از خارج از کشور

مدارکی که در خارج از کشور صادر شده است باید در ابتدا به تایید کنسولی (سفارت) ایران در کشور محل صدور رسیده باشد. پس از آن در ایران باید به تایید وزارت امورخارجه رسیده و پس ازآن قابل ترجمه و تایید دادگستری می باشد.

ترجمه رسمی

به زبان فرانسه

برای ترجمه مدارک به زبان فرانسه با مهر مترجم معتمد سفارت فرانسه و بدون نیاز به اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه به ما مراجعه کنید

ایمیل

aveed_otb@yahoo.com

تلفن تماس

88882815

نشانی

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی

تلگرام

https://telegram.me/aveed

شرایط اخذ ویزا برای چندین کشور

آذربايجان
روزهاي قبول مدارك:
1- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غير از روز جمعه) از ساعت 30/12 – 9
2- اشخاص بدون دعوتنامه بليت هواپيما همراه داشته باشند.
3- متقاضيان رواديد ترانزيت فتوكپي رواديد كشور مقصد را به همراه داشته باشند.
مدارك لازم جهت صدور ويزا:
شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، يك قطعه عكس، 40 دلار (براي ويزاي عادي)، 40 دلار (رواديد ترانزيت)، رواديد دوبله عادي 20 دلار، رواديد دوبله ترانزيت 40 دلار، رواديد يك ساله 250 دلار.
توجه: براي رواديد زميني دعوت‌نامه ضروري است.
روز تاييد مدارك: چهارشنبه
1- هزينه تاييد مدارك بازرگاني 70 دلار
2- هزينه مدارك تحصيلي 20 دلار
تجاري: با كارت بازرگاني رواديد تجاري براي مسافرت هوايي و زميني داده مي‌شود. مدت كليه رواديدها 15 روز است. مدت تحويل رواديد از زمان دريافت مدارك يك روز است. 
نشاني: فرمانيه، ديباچه شمالي، پلاك 3
تلفن: 2286580- 2215191 فاكس: 2286580 
تلفن امور كنسولگري: 2235197

آرژانتين
توريستي و تجاري: دعوتنامه و بليت رفت و برگشت، فرم سفارت 2 قطعه عكس، رواديد توريستي 30 دلار ويزيتوري، رواديد تجاري 39500 تجاري معادل 50 دلار. 
نشاني: ميدان آرژانتين، ساختمان بانك تجارت، طبقه چهارم. تلفن: 8718294 فاكس: 8712583

آلمان
رواديد بستگان درخواست رواديد بايد شخصاً ارائه شود. رسيدگي به درخواست رواديد به طول معمول 16 روز به طول مي‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، 2 قطعه عكس جديد گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بيگانه توسط شخص دعوت‌كننده در آلمان و مدرك وضعيت اقامت وي.
- مداركي در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فيش حقوق دعوت‌كننده غيره)
- مداركي در مورد داشتن وابستگي در ايران (سند خانه يا زمين) گواهي كار و درآمد غيره اصل و فتوكپي. بيمه مسافرتي براي تمام مدت اقامت (اصل و فتوكپي آن)
اشتغال به كار: رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول مي‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده درخواست رواديد، 3 قطعه عكس جديد، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي مدارك مربوط به رابطه كاري (قرارداد كار و غيره) گواهي اشتغال به كار يا سابقه شغلي در ايران.

راهنماي صدور رواديد جهت مراجعه به كنسولگري آمريكا در فرانكفورت
مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل 3 ماه بيش از تاريخ در نظر گرفته شده براي برگشت از آلمان) و شناسنامه و همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي نامه كنسولگري آمريكا در فرانكفورت (با تعيين وقت) اصل بيمه مسافرتي به همراه فتوكپي آن.
رواديد دانشجويي
رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول مي‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي.
- تعهدنامه مالي براساس بند 84 قانون اتباع بيگانه (اصل و فتوكپي) از طرف تعهدكننده در آلمان به انضمام گواهي وضعيت اقامت وي در آلمان- گواهي در مورد تامين مالي هزينه تحصيلي مانند فيش حقوق تعهدكننده و با مدارك درآمد شخص متقاضي- اصل و فتوكپي از پذيرش و يا تاييد دريافت درخواست پذيرش از يك دانشگاه يا مدرسه عالي در آلمان- مداركي در مورد سابقه شغلي متقاضي در ايران- اصل آخرين مدرك دبيرستاني يا دانشگاهي در ايران، رسيدگي به صدور رواديد 2 تا 3 ماه به طول مي‌انجامد.
پيوستن به خانواده
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جديد از هر يك از متقاضيان- گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل بيش از 6 ماه اعتبار از تاريخ درخواست ويزا) شناسنامه، فتوكپي صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضي، مدرك در مورد وضعيت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمي تاييد شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه يك فتوكپي از ترجمه آن.
- در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي قبلي، اصل حكم طلاق و يا مدرك حضانت به همراه ترجمه تاييد شده و يك فتوكپي از آن. رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول 16 روز به طول مي‌انجامد.
تجاري
مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل سه ماه پيش از تاريخ در نظر گرفته شده براي برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي- دعوتنامه از طرف يك شركت مقيم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شركت دعوت كننده، ارايه بيمه مسافرتي (اصل و فتوكپي) و همچنين مدارك چگونگي تامين مخارج در مدت اقامت الزامي است. مداركي در مورد رابطه تجاري با شركت دعوت كننده در آلمان.
مداركي در مورد فعاليتهاي شغلي در ايران (پروانه كسب، كارت بازرگاني، پروانه توليد، گواهي كار، دفترچه بيمه درماني و روزنامه رسمي و غيره) در مورد كارمندان
شركتها علاوه بر مدارك فوق معرفي‌نامه رسمي از طرف كارفرما مبني بر اعزام متقاضي به آلمان، مداركي در مورد داشتن وابستگي در ايران، رسيدگي به درخواست ويزا به طور معمول 16 روز به طول مي‌انجامد. مداركي دال بر چگونگي تامين مخارج اقامت در آلمان، درخواست رواديد به طول معمول 2 تا 3 روز به طول مي‌انجامد. 
ساعات كار بخش رواديد: يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 15/7 تا 12 صبح.
تلفن: 3913329 فاكس: 3901144

افغانستان
رواديد تجاري: 2 عكس، فرم پر شده سفارت، هزينه صدور رواديد 30 دلار، مدت دريافت رواديد 1 روز. رواديد توريستي از كنسولگري سفارتخانه در مشهد دريافت شود. 
نشاني: خيابان دكتر بهشتي- خيابان پاكستان، نبش كوچه چهارم.
تلفن: 87356200- 7837151 فاكس: 8735600

اتريش
الف) اقامت توريستي در اتريش
گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه‌اي كه در اتريش رسما توسط محضر تاييد شده باشد، حكم فوق يا تاييد به ميزان درآمد دعوت كننده بيمه حوادث و بيماري تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شركت بيمه ايران با آسيا، ترجمه سند ملك (تاييد شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانكي متقاضي به انضمام ترجمه آن.
ب) دعوتنامه تجاري، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه تجاري با مهر شركت، (تاييد محضر مورد نياز نيست)
ج) ترانزيت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جديد (از متقاضي و همراهان در گذرنامه) رواديد كشور مقصد اصل بليت هواپيما سفارت اتريش ممكن است علاوه بر مدارك مذكور مدارك ديگري را نيز از متقاضي درخواست نمايد.
فتوكپي‌هاي كليه مدارك درخواستي نيز مي‌بايستي به سفارت ارايه شوند.
بررسي تقاضاي رواديد مي‌تواند 3 ماه به طول انجامد.
نشاني: ميدان آرژانتين، ساختمان شماره 78
تلفن: 8710735- 8710180

ارمنستان
فرم سفارت، دو قطعه عكس 3 × 4 رنگي، گذرنامه معتبر، نرخ رواديد براي رانندگان كثيرالتردد 3 ماهه 80 دلار، براي افراد عادي 21 روزه، 50 دلار، صدور رواديد حداكثر 11 روز طول مي‌كشد. هزينه رواديد با دعوتنامه 37 دلار. يكشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 12. 
نشاني: چهارراه وليعصر، جنب پارك دانشجو، خيابان رازي، نبش خيابان استاد شهريار، خيابان رازي شماره 1
تلفن: 6704733 فاكس: 6700657

ازبكستان
1- فهرست مشخصات رانندگان مورد تاييد وزارت راه و ترابري ايران
2- اين فهرست بايد حتماً مثل 5 مورد (نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، شماره گذرنامه) باشد.
3- صدور رواديد بستگي به دعوت‌نامه‌اي دارد كه از طريق گيرنده كالا به وزارت امور خارجه ازبكستان درخواست شود و پس از موافقت آن وزارتخانه به بخش كنسولي در تهران ارسال مي‌گردد.
4- شرايط رواديد اعم از مدت تعداد تردد و هزينه آن بستگي به نوع درخواست گيرنده كالا در ازبكستان دارد.
5- مدارك لازم: 2 برگ فرم عكس‌دار و تايپ شده درخواست رواديد ازبكستان، فتوكپي از صفحه عكس و مشخصات و مدت اعتبار گذرنامه 
CMR برابر اصل كه آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس گيرنده بار ذكر شده باشد، فتوكپي از صفحه عكس و مشخصات دفترچه خروجي راننده.
6- رواديد ترانزيتي: فقط به مقصد كشورهاي (قزاقستان- قرقيزستان- تاجيكستان) صادر مي‌گردد كه علاوه بر مدارك بالا فتوكپي رواديد كشور ثالث نيز لازم است.

توريستي: دعوتنامه با مجوز صادر شده از وزارت امور خارجه ازبكستان، 2 عكس و 2 فرم، فتوكپي از صفحات عكس‌دار و اعتبار و مشخصات پاسپورت تجاري، مدارك مربوط به توريستي + دعوتنامه تجاري يا مجوز از وزارت امور خارجه ازبكستان.
نشاني: خيابان پاسداران، خيابان فرمانيه، نبش كوچه يگانه
تلفن: 2832071- 2299780 فاكس: 2280289

اسپانيا
زمان پيش‌بيني شده جهت رواديد اقامت 5/4 ماه و اقامت پيوستن به خانواده 3 ماه است. در صورت نياز به مدارك اضافي متقاضي ظرف 15 روز وقت دارد كه مدارك را تحويل دهد. هزينه رواديد 28000 تومان 
نشاني: خيابان آفريقا، بالاتر از ميرداماد، كوچه سرو، پلاك 76
تلفن: 6- 8714575

استراليا
توريستي
1- دعوتنامه از خويشاوندان، طرف بازرگاني و يا كنگره بسته به نوع ويزاي درخواستي
2- يك قطعه عكس جديد از هر نفر
3- گذرنامه معتبر (حداقل شش ماه اعتبار از تاريخ ورود به استراليا)
4- فتوكپي و ترجمه رسمي مداركي دال بر توانايي مالي و بازگشت به ايران (از قبيل معرفي‌نامه شغلي، صورتحساب يا موجودي بانكي و اسناد مالكيت و غيره)
5- فتوكپي ويزاهاي كشورهايي كه قبلاً به آنها سفر كرده‌ايد.
6- رسيد بانكي پرداخت مبلغ 36 دلار آمريكا به حساب شماره 99069 نزد بانك سپه شعبه خالد اسلامبولي به نام سفارت استراليا (غير قابل استرداد) براي هر گذرنامه
7- فرم‌هاي تكميل شده 48 و ضميمه سفيد رنگ (براي متقاضيان رواديد ديدار) و فرم‌هاي تكميل شده 456 و ضميمه سفيد رنگ (براي متقاضيان رواديد بازرگاني) كه به امضا شخص متقاضي رسيده باشد. 
دعوتنامه تجاري: يك قطعه عكس، تكميل فرم سفارت، مدارك دال بر همكاري دو شركت ايراني و استراليايي- اصل و ترجمه مدارك شركت ايراني، ترجمه‌ها بايد به زبان انگليسي باشد، هزينه صدور رواديد براي توريستي و تجاري 330 هزار ريال ايراني.
مهاجرت: با توجه به فهرست مشاغل مورد نياز استراليا موجود در تابلو گيشه سفارت متقاضيان مي‌توانند فرم تقاضاي مهاجرت 6260 تومان، ارزيابي مدرك از استراليا، در صورتي كه ارزيابي مثبت بود با مدرك فرم مهاجرت خريداري مي‌شود.
نشاني: ميدان آرژانتين، خيابان بهاران، خيابان 23 
تلفن: 724456 فاكس: 8716223

ترجمه مدارک به زبان فرانسه

برای ترجمه مدارک به زبان فرانسه با مهر مترجم معتمد سفارت فرانسهو بدون نیاز به اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه به ما مراجعه کنید

برای ترجمه مدارک به زبان فرانسه با مهر مترجم معتمد سفارت فرانسهو بدون نیاز به اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه به ما مراجعه کنید

 

موضوعات مرتبط: اخبار ترجمه رسمی ، دستورالعمل تایید مدارک 
برچسب‌ها: ترجمه رسمی , ترجمه فرانسه , معتمد سفارت 

 

 

Consectetur Adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Read More

Consectetur Adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Read More

Consectetur Adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Read More

Consectetur Adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Read More

آخرین مطالب

ارسال مدارک

مدارک خود را به صورت آنلاین برای ما ارسال نمایید

ارسال کنید

Contact us

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوی بیستم، پلاک 134، ساختمان 110، طبقه سوم، واحد 22، دارالترجمه رسمی آوید

JoomShaper