ترجمه رسمی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال معمولاً برای دریافت ویزای شینگن و آمریکا استفاده می شود. متقاضیان ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار می توانند ترجمه رسمی خود را با ارائه اصل سند به دارالترجمه ظرف یک روز کاری و در صورت نیاز به تأیید وزارت دادگستری و امور خارجه ، ظرف سه تا چهار روز کاری دریافت کنند. همچنین در مقاله زیر اطلاعات کافی در مورد پیش نیازهای ترجمه گواهی اشتغال به کار و هزینه های آن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. پس با ما همراه باشید …