ترجمه رسمی شناسنامه

معمولا شناسنامه ها برای مواردی مثل انجام امور حقوقی در خارج از کشور، اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی ، ثبت ازدواج یا طلاق در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

ارائه اصل شناسنامه به منظور ترجمه رسمی شناسنامه کفایت می‌کند و نیازی به هیچ گونه مدرک دیگری برای تایید وزارت خارجه یا دادگستری نیست، همچنین ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه در صورت داشتن مهر برابر با اصل ثبت احوال مورد تایید می‌باشد.

همچنین طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال ,  شناسنامه های قدیمی سابق معتبر نیست با این حال اگر شخص به هر دلیل موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد؛ ترجمه رسمی آن قابل انجام خواهد بود.

لازم به ذکر است که تمامی وقایع مندرج در شناسنامه ائم از ازدواج، طلاق و… همچنین صفحه توضیحات آن باید توسط مترجم، ترجمه شود. همچنین اگر شناسنامه المثنی باشد، کلمه المثنی، حتما باید ترجمه شود که در متن ترجمه با کلمه ی Duplicate نمایش داده می شود.

به علاوه در صفحه ی آخر بعضی از شناسنامه ها توضیحاتی وجود دارد. در صورتی که شخص نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده باشد و یا به دستور دادگاه و ثبت احوال نیازی به تغییر و یا اصلاح در شناسنامه فرد انجام گرفته باشد، این توضیحات در صفحه ی آخر شناسنامه ذکر می شود و در ترجمه شناسنامه صفحه ی توضیحات نیز ترجمه می گردد.

شناسنامه شخصی که فوت شده اگر سوراخ شده است، حتی با وجود ابطال بودن آن قابل ترجمه می باشد و مورد تایید دادگستری و وزارت خارجه قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید